publikacje - Nowy projekt

Przejdź do treści

publikacje

W POLSCE : moje opowiadanie było wydrukowane w Saloniku Literackim Wrocław ( Zeszyt Nr 38 i 41 z 2013 r. Nr 47 , 48, 49, 50 i 51 z 2014 roku oraz Nr 55, 57, 58, 61, 62 w 2015 roku, Nr 63, 65, 66 i 70 w 2016 roku, Nr 73, 74, 80 i 81 w 2017 roku), w Miesięczniku Literackim Akant w Bydgoszczy (Numer 09.2013 rok i 09/2015 rok), w Międzynarodowym Piśmie Naukowo-Literackim Horyzonty (Nr 27/2013 roku, Nr 28/2014 rok, Nr 29/2014 rok i Nr 31/2015 rok), w Półroczniku Literackim „Inter-. Literatura–Krytyka–Kultura” (Nr 2(4) 2014 r), w Gazecie Lekarskiej Nr 10/2015 rok, w Kwartalniku Kulturalnym Sekrety Żaru (Nr 4(45)2014 r. i Nr 4(49)/2015 r.), w Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym Wschód ( Nr 1(17)/2015), w Kwartalniku Społeczno - Kulturalnym Goniec Świętokrzyski ( Nr 4/53/184 w 2015 r.), w Portalu Literackim Publixo, w Polonijnej Gazecie Internetowej KWORUM ( cykliczny druk ze stałą współpracą), w Panaceum Nr 5/2015 rok, Ciechanowskie Zeszyty Literackie Nr 17,w Dwumiesięczniku Literackim SOFA Nr 9/2015 r, w Miesięczniku Społeczno - Kulturalnym WOBEC Nr 16/2016 r, w Lubuskim Piśmie Literacko - Kulturalnym Pro Libris Nr 1-4 (46-49)/2014 r i i Nr 1-4 (50-53)/2015 r., W Portalu Pisarze.pl Tygodnik Literacko - Artystyczny Nr 30/15(259) i 38/16 (321). W Portalu ARETE Literatura - Filozofia - Kultura, w Portalu ŻYCIE I PASJE, w Kwartalniku Literackim AKCENT Nr 2(144)2016 r. , w Kwartalniku Życie Kresowian Nr 14/2016 r. W Kwartalniku Literackim "Okolica Poetów" Nr 74(116)/2016 r. W Dolnośląskim Roczniku Literackim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich POMOSTY Nr 2016/XXI. W portalu literackim Szortal, w klubie literackim Brzeg, w klubie literackim Rubikon.

ZA GRANICĄ : moje opowiadania były drukowane w Tygodniku Polskim w USA ( W 2014 roku -Nr 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 37-38, 39-40 41-42, 49-50 z 2014 roku, Nr 1-2, 5-6, 13-14 z 2015 roku, Nr 29-30, 33-34, 35-36 wraz z tłumaczeniem na język angielski, oraz Nr 41-42, 45-46, 49-50 w 2016 roku, Nr 39-40, 43-44, 45-46, 47-50 w 2017 roku, Nr 3-4 w tłumaczeniu na język angielski, Nr 5-6, 11-13, 17-18 w 2018 roku, Nr 15-16, 17-18, 19-20, 21-22. 23-24, 25-26, 31-32, 33-34, 35-36 w 2019 roku , w Gazecie – Dzienniku Polonii w Kanadzie ( Toronto-Ontario w 2014 roku - Nr 29, 34, 40 i 51, w 2015 roku Nr 67), w Wilnie ( Magazyn Wileński Nr 09/2014, 10/2014, 8/2015, 2/2016 i 3/2016 i 8/2016 r. i 2/2017 r.), w Portalu Polonia Viva w Niemczech ( w 2014 roku Nr 09, 10, 11 i 12, w 2015 roku Nr 01), w Polregio w Niemczech, w portalu Puls Polonii w Australii, w Listach z Daleka w Belgii, w Irlandii , w PoPolsku w Holandii, w Tygodniku Polskim w Australii ( Nr 03/2015 r), w Naszym Piśmie w Tasmanii Nr  2(72)/2015, 3(73)/2015, 4(74)/2015, 6(76)/2015, 1(77)/2016, 4(80)/2016, 5(81)/2016, 6(82)/2016, 3(91)/2018, 4(92)/2018, 5(93)/2018, 6(94)/2018, 1(95)/2019, 2(96)/2019,  3(97) /2019, 4(98)/2019, 5(99)2019 roku , Polonijny Magazyn Kulturalny "Twoje Miasto" w Niemczech Nr 40/2016.


OPRACOWANIA MOJEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ:
1. Międzynarodowe Pismo Literackie Horyzonty 28/2014, autor opracowania dr hab.n.hum. Tadeusz Karabowicz.
2. Album Kultura Ziemi Parczewskiej, wydanie książkowe Parczew 2015 rok - książka została nagrodzona w konkursie Książka Roku 2015 zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
3. Miesięcznik Praktyka Lekarska grudzień 2015 rok (125).
4. Gość Niedzielny Nr 7/2014 rok Barbara Gruszka Zych
5. Gazeta Lekarska Nr 11/2014 rok Ryszard Golański Redaktor Naczelny
6. Gazeta Lekarska Nr 06/07/2015 rok Ryszard Golański
7. Magazyn Kulturalny Szuflada Kinga Młynarska
9. Longin Jan Okoń Prezes Honorowy Związku Literatów Polskich Oddział Lublin
10. Gazeta Lekarska Nr 2/2016 Ryszard Golański.


Wróć do spisu treści